E-Mail : fcg3993@gmail.com
(053) 703100 , (053) 703356
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 5,262,052 คน
สอบถามข้อมูล ++สายด่วน++ โทร 053-703356,053-703100,081-4736280 ( ติดต่อคุณมนตรี ) ตลอด 24 ชั่วโมง
ซื้อ-ขาย บ้านและที่ดิน
Untitled Document

18 : SCBA

ป้ายเรืองแสง ( 035 )

ป้ายเรืองแสง ( 035 )
 ป้ายเรืองแสง เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับใช้ภายใน อาคาร อุโมงค์ รถไฟ เรือ
หรือ เครื่องบิน หากมีเหตุฉุกเฉิน ไฟฟ้าดับ ผู้ที่อยู่ภายในสามารถสังเกตเห็น
ข้อความ หรือ สัญลักษณ์ และสามารถปฏิบัติตามข้อความดังกล่าวเพื่อความ
ปลอดภัยต่อตนเอง และ  ทรัพย์สินได้  เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ   ป้ายทางออก
           ทางหนีไฟ ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  สายฉีดน้ำดับเพลิง 

ขนาดป้าย 19 x 30 ซม.  30 x 45 ซม.

สนใจติดต่อสอบถาม คุณ มนตรี 
( หุ้นส่วนผู้จัดการ )


( 053 ) 703356  ( 053 ) 703100
081- 4736280  , 086 - 4309989


ร้านเปิดบริการ ทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์
เวลา 8.oo - 17.30 น.


จำหน่าย : ระบบสัญญาณเตือนภัยภายในอาคาร
ตามกฏหมายควบคุม กรมโยธาธิการและผังเมือง
พร้อม  ให้คำแนะนำ

สินค้าจัดส่งภายในประเทศ ทุกจังหวัด  


517 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-703356,053-703100,081-4736280 (ติดต่อคุณมนตรี)
Design by : Chiangrai Enter Soft