E-Mail : fcg3993@gmail.com
(053) 703100 , (053) 703356
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 4,572,045 คน
สอบถามข้อมูล ++สายด่วน++ โทร 053-703356,053-703100,081-4736280 ( ติดต่อคุณมนตรี ) ตลอด 24 ชั่วโมง
ซื้อ-ขาย บ้านและที่ดิน
Untitled Document

18 : SCBA

โรงงานอุตสาหกรรมฯ

โรงงานอุตสาหกรรมฯ
 
 

การอบรมให้ความรู้พนักงาน ในโรงงานฯ  เกี่ยวกับ ด้านความ
ปลอดภัยฯ
 
ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจน การป้อง
กันอัคคีภัยภายใน สถานประกอบการ 
การแจ้งเหตุ การอพยพ 
การสาธิตการใช้เครื่องดับเพลิง การตรวจเช็ค เครื่องดับเพลิง
วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงที่ถูกต้อง
 
  


สนใจติดต่อสอบถาม คุณ มนตรี 
( หุ้นส่วนผู้จัดการ )

( 053 ) 703356  ( 053 ) 703100
081- 4736280  , 089 - 5592890
ร้านเปิดบริการ ทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์
เวลา 8.oo - 17.30 น.517 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-703356,053-703100,081-4736280 (ติดต่อคุณมนตรี)
Design by : Chiangrai Enter Soft