E-Mail : fcg3993@gmail.com
(053) 703100 , (053) 703356
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 4,288,430 คน
สอบถามข้อมูล ++สายด่วน++ โทร 053-703356,053-703100,081-4736280 ( ติดต่อคุณมนตรี ) ตลอด 24 ชั่วโมง
ซื้อ-ขาย บ้านและที่ดิน
Untitled Document

18 : SCBA

การให้ความรู้เกี่ยวกับถังแก๊ส

การให้ความรู้เกี่ยวกับถังแก๊ส
             วิทยากร กำลังสาธิตไฟลุกไหม้จากถังบรรจุแก๊ส  และ  ขั้นตอนต่างๆ
             ในการระงับเหตุกรณีไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิงและการใช้เครื่องดับเพลิง
             ในการฉีดพ่นเพื่อช่วยระงับเหตุ

                       ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถาม คุณ มนตรี 081 - 4736280517 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-703356,053-703100,081-4736280 (ติดต่อคุณมนตรี)
Design by : Chiangrai Enter Soft