E-Mail : fcg3993@gmail.com
(053) 703100 , (053) 703356
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 5,938,174 คน
สอบถามข้อมูล ++สายด่วน++ โทร 053-703356,053-703100,081-4736280 ( ติดต่อคุณมนตรี ) ตลอด 24 ชั่วโมง
ซื้อ-ขาย บ้านและที่ดิน
Untitled Document

18 : SCBA

อบรมศูนย์ฟื้นฟู

อบรมศูนย์ฟื้นฟู
                 อบรมให้ความรู้ศูนย์ฟื้นฟูเยาวชนในด้านต่างๆ   เกี่ยวกับการ
                 ป้องกันอัคคีภัย และ การใช้เครื่องดับเพลิงขั้นเบื้องต้น
รวมถึง
                 กฎหมายข้อบังคับต่างๆ ที่่เกี่ยวข้อง
            สนใจรายละเอียดติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณ มนตรี 081 - 4736280517 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-703356,053-703100,081-4736280 (ติดต่อคุณมนตรี)
Design by : Chiangrai Enter Soft