E-Mail : fcg3993@gmail.com
(053) 703100 , (053) 703356
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 4,123,269 คน
สอบถามข้อมูล ++สายด่วน++ โทร 053-703356,053-703100,081-4736280 ( ติดต่อคุณมนตรี ) ตลอด 24 ชั่วโมง
ซื้อ-ขาย บ้านและที่ดิน
Untitled Document

18 : SCBA

โรงงานอุตสาหกรรม ฯ

โรงงานอุตสาหกรรม ฯ
                  การอบรมให้ความรู้พนักงานในโรงงานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย
                  และ การป้องกันอัคคีภัยตลอดจนสาธิตการตรวจเช็คเครื่องดับเพลิง
                  และ วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงขั้นเบื้องต้น
ที่ถูกต้อง


                  
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามคุณมนตรี 081 - 4736280517 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-703356,053-703100,081-4736280 (ติดต่อคุณมนตรี)
Design by : Chiangrai Enter Soft