E-Mail : fcg3993@gmail.com
(053) 703100 , (053) 703356
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 5,262,031 คน
สอบถามข้อมูล ++สายด่วน++ โทร 053-703356,053-703100,081-4736280 ( ติดต่อคุณมนตรี ) ตลอด 24 ชั่วโมง
ซื้อ-ขาย บ้านและที่ดิน
Untitled Document

18 : SCBA

บ.ไทยคอสมอส ผลิต / ส่งออก

บ.ไทยคอสมอส ผลิต / ส่งออก
                   การให้ความรู้ทางวิชาการแก่พนักงานในด้านความปลอดภัย ต่างๆ
                   และ การป้องกันอัคคีภัยตลอดจนสาธิตการดูแลเครื่องดับเพลิง และ
                   วิธีการใช้เครื่องดับเพลิงที่ถูกต้อง


                      สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คุณ มนตรี 081 - 4736280517 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-703356,053-703100,081-4736280 (ติดต่อคุณมนตรี)
Design by : Chiangrai Enter Soft