E-Mail : fcg3993@gmail.com
(053) 703100 , (053) 703356
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 5,226,133 คน
สอบถามข้อมูล ++สายด่วน++ โทร 053-703356,053-703100,081-4736280 ( ติดต่อคุณมนตรี ) ตลอด 24 ชั่วโมง
ซื้อ-ขาย บ้านและที่ดิน
Untitled Document

18 : SCBA

สหกรณ์เชียงแสน

สหกรณ์เชียงแสน
                  การให้ความรู้เชิงวิชาการในด้านต่างๆ  เกี่ยวกับการระงับเหตุ หรือ 
                  การป้องกันอัคคีภัย ภายในสถานประกอบการ และ  กฎหมายต่างๆ 
                  ที่เกี่ยวข้องพร้อมสาธิต
การบำรุงรักษา เครื่องดับเพลิง และ  การใช้
                   เครื่องดับเพลิงที่ถูกต้อง
                        รายละเอียดเพิ่มเติมหากท่านสนใจติดต่อคุณ มนตรี 081 - 4736280517 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-703356,053-703100,081-4736280 (ติดต่อคุณมนตรี)
Design by : Chiangrai Enter Soft