E-Mail : fcg3993@gmail.com
(053) 703100 , (053) 703356
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 4,288,408 คน
สอบถามข้อมูล ++สายด่วน++ โทร 053-703356,053-703100,081-4736280 ( ติดต่อคุณมนตรี ) ตลอด 24 ชั่วโมง
ซื้อ-ขาย บ้านและที่ดิน
Untitled Document

18 : SCBA

ด้านข้างรถกู้ชีพ EMS ( 01 )

ด้านข้างรถกู้ชีพ  EMS ( 01 )

มาตรฐานการแสดงเครื่องหมายสัญลักษณ์

- ด้านข้าง ช่วงหลังทั้ง   2 ข้าง  แสดง  ตราสัญลักษณ์ของ
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

- ด้านท้าย  2 ข้าง ติดแถบสติกเกอร์ การตรวจสอลมาตรฐาน
ของสถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ. ) โดยจังหวัด

- ด้านบนสุด ชื่อหน่วยปฏิบัติการ  หมายเลข  โทรศัพท์  1669
หรือ หน่วยปฏิบัติการนั้น 

- ส่วนล่าง ติดแถบสี สะท้อนแสง ด้านข้างรถ ตลอดแนว


สนใจติดต่อสอบถาม คุณ มนตรี
( หุ้นส่วนผู้จัดการ )

( 053 ) 703356 - ( 053 ) 703100
081 - 4736280  , 086 - 4309989

สินค้าจัดส่งภายในประเทศ ทุกจังหวัด

517 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
โทรศัพท์ 053-703356,053-703100,081-4736280 (ติดต่อคุณมนตรี)
Design by : Chiangrai Enter Soft